برچسب: دیدار اعضاي هسته مركزي كارگروه ادبيات همياران جوان دشتستان با جناب آقاي لواساني رياست محترم اموزش و پرورش شهرستان مورخ٥تير٩٧

0

دیدار اعضاي هسته مركزي كارگروه ادبيات همياران جوان دشتستان با جناب آقاي لواساني رياست محترم اموزش و پرورش شهرستان مورخ٥تير٩٧

ين جلسه در خصوص توضيح و هم انديشي طرح جشنواره ملي داستان كوتاه پرراس برگزار گرديد و طي آن اعضاي كانون همیاران جوان خلاصه اي از فعاليت هايشان را عنوان كردند . جناب لواساني...